Working Space กับ Working Place ต่างกันยังไง

#เรียนภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษวันละคำ คำว่า Working Space กับ Working Place ต่างกันยังไง ความหมายเหมือนกันหมายถึงที่ทำงานค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้คำว่า workplace/working place เมื่อสื่อถึงที่ทำงานในรูปแบบ office หรือที่เป็นหลักแหล่ง แต่ถ้าใช้คำว่า working space จะสื่อถึง พื้นที่ทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นใน office หรือตามพื้นที่ ที่เปิดให้คนเข้าไปนั่งทำงานได้ ✔️✔️สอบถามเพิ่มเติม รับคำปรึกษาด้านการเรียนภาษาอังกฤษ และ ทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี https://www.thebestenglish.net/contact/ ติดต่อที่ 02-322-4599 , 085-933-2123