คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ THE BEST ENGLISH

เพราะความต้องการของคุณคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ดังนั้น ผู้สอน (Tutor) ของเราจะคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ว่าต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในด้านใด เราจะทำให้คุณสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำงาน ตลอดจนในชีวิตประจำวัน โดยคุณจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายกับการเรียน เพราะเราจะทำให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเพลิดเพลิน ให้คุณรู้สึกสนุก และมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษ

We are the best buddy for your study.

โดย Course Advisors ของ The Best English จะแนะนำและช่วยจัดคอร์สการเรียน โดยเน้นให้คุณมีส่วนร่วมในการออกแบบคอร์ส ที่เหมาะสมกับตัวของคุณเองมากที่สุด ตามที่คุณต้องการ เพื่อที่จะได้นำความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับจากผู้สอนของเรา ไปใช้งานได้จริง

 

มาค้นพบกันว่า คุณสามารถปรับปรุงทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นในงานประจำของคุณได้อย่างไร

• มีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูดแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวหรือการสนทนาทางโทรศัพท์
• ปรับระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การงาน
• เรียนรู้วิธีพูดกับลูกค้าที่ใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน และผู้มาติดต่อ ได้อย่างคล่องแคล่ว
• ปรับภาพลักษณ์ในการทำงาน โดยสามารถระบุในส่วนประวัติที่ใช้ในการสมัครงาน ได้ว่าคุณเป็น “ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว.”

 

ปรับระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่คุณใช้อยู่ด้วยวิธีง่ายๆรายวัน

• ปรับปรุงภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานของคุณให้รับมือได้กับทุกสถานการณ์ของชีวิต
• ฝึกทักษะ อ่าน พูด และฟัง ภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย
• ได้เรียนกับผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมช่วยพัฒนาศักยภาพด้านความเข้าใจภาษาอังกฤษและการออกเสียง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• มีโครงสร้างหลักสูตรที่ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ในทุกระดับความรู้ และความสามารถของแต่ละคน
• มีสื่อการสอนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพจริง และกระตุ้นการเรียนรู้

 

มาค้นพบกันว่าคอร์สเรียนของเราสามารถช่วยคุณสอบผ่านภาษาอังกฤษได้อย่างไร

• ได้เรียนกับผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิที่พร้อมช่วยพัฒนาศักยภาพด้านความเข้าใจภาษาอังกฤษและการออกเสียง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญทางการสอบต่างๆ
• มีโครงสร้างหลักสูตรที่ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ในทุกระดับความรู้ และความสามารถของแต่ละคน รวมทั้งช่วยให้คุณสามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษได้อย่างสบาย
• มีสื่อการสอนที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพจริงพร้อมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะทุกการสอบ

คุณจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

อย่างไม่จำกัด ในทุกด้าน ตามที่คุณต้องการ

 • Vocabulary (คำศัพท์)
 • Conversation (บทสนทนา)
 • Pronunciation (การออกเสียง)
 • Grammar – Basic (พื้นฐานไวยากรณ์)
 • Grammar – Advance (ไวยากรณ์ขั้นสูง)
 • Listening (ฝึกการฟัง)
 • Reading (ฝึกการอ่าน)
 • Writing (ฝึกการเขียน)
 • E-mail (การโต้ตอบจดหมาย)
 • Presentation (การนำเสนองาน, ข้อมูลต่างๆ)
 • Report (การเขียนรายงาน)
 • การสอบ TOEIC / IELTS / TOEFL

The Best English – ทางเลือกใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษ!

ลงชื่อเพื่อรับคำแนะนำจาก Course Advisors ของเรา เกี่ยวกับคอร์สการเรียน ราคา และ Promotion ต่างๆ